Лятото отминава и отново започват т. нар. сезонни разпродажби. Примамливите оферти изникват буквално отвсякъде – те са и в социалните мрежи, електронната поща, по телевизията, на билбордовете в градската среда. Преди обаче да се впуснем в „изгодното“ пазаруване, нека размислим разумно какво точно ни е нужно и на каква цена можем да го закупим.

Ето и няколко съвета от Комисията за защита на потребителите:

Реално ли е лятното намаление?
Ако не сте следили цените на стоките от началото налятото, е добре да сте по-внимателни и критични към процентите отстъпки. Особено, когато те са по-големи, защото тогава е и по-вероятно да са нереални. По закон, за да е истинско едно намаление, старата цена следва да е прилагана поне един месец. Комисията за защита на потребителите извършва проверки, при които нарушаването на това правило лесно може да бъде документално установено и тогава търговецът се наказва със санкция в размер на до 3 000 лв.

Изгодно ли е наистина пазаруването от сезонните разпродажби?
Важно е да не забравяме, че дори да са спазени всички изисквания на закона, покупката „на сметка“ от сезонна разпродажба е не просто тази с реален отбив от редовната цена, а онази с най-изгодната изобщо на пазара цена в момента. Затова, за да се възползваме пълноценно от намалението, е полезно да проверим на повече места при какви условия можем да си закупим избрания от нас модел, включително и в интернет. Дори и там, където той не е непременно намален и където може да се окаже дори по-евтин.

Проверете условията на намалението!
Понякога търговците поставят определени условия, при които клиентите им могат да се възползват от обявеното намаление. Например, че отстъпката ще важи само при покупка на два артикула от един и същи вид – два панталона, две блузи, две ризи и т.н. Или пък при комбиниране на избрания артикул в промоция с продукт от друг вид на редовна цена.

Понякога се среща и поставянето на ограничение на броя артикули от един вид, които могат да бъдат закупени на обявените намалени цени – това по-скоро се прави с цел да бъдат препятствани опитите търговци да закупуват по-големи количества от стоки, които да препродават в своите обекти по-скъпо. Ако не е предоставена предварително информацията за всички условия на промоцията, ще е налице нелоялна търговска практика, каквито случаи Комисията за защита на потребителите е установявала и забранявала през годините.

За кои стоки важи намалението?
Търговецът е длъжен да обяви стоките и услугите или групата стоки и услуги, за които е валидно намалението. На витрината на магазина следва да е посочен и срокът, през който стоките и услугите се продават с намалени цени, за да може потребителят да планира своята покупка – най-малкото да прецени дали да побърза с нея или да я обмисли в следващите дни, ако разполага с време за това.

Важна е цената – не отстъпката!
Погледнете цената, която ще платите – не размера на отстъпката! Задължение на търговеца е да посочи старата и новата цена, за да можем да се ориентираме колко е струвала стоката преди намалението и колко – с днешна дата. Често не само на витрината, но и на етикета – освен старата и новата цена – ще видите и процента отстъпка. Съветът на експертите е да не се водите само по него при вземането на решение дали да купите или не дадена стока в намаление.

Има обаче нормативни изисквания за съдържанието и обхвата на съобщението за намаление на цените. То трябва задължително да посочва стоките и услугите или групата стоки и услуги, за които е валидно, условията, при които се извършва, и срока, през който стоките и услугите се продават с намалени цени. Освен това стоките, които са предмет на разпродажба, трябва да бъдат отделени отделно от другите стоки, ако не всички стоки в обекта са предмет на разпродажба.

Изписването на намалението е задължително върху етикета на всяка стока и може да стане по един от три алтернативно изброени начина: графично - с поставяне на новата цена до старата зачертана цена; словесно - с изписване на думите “нова цена” и “стара цена”, последвани от изписване на съответните суми, или цифрово в проценти - чрез изписване на процент на намалението и поставяне на новата цена до старата, която е зачертана.

Търговецът сам избира кой от тези варианти е най-подходящ за неговите цели, но може да избере и повече от един от тях. Важно изискване за действителността на намалението е старата цена да е била прилагана за период не по-кратък от един месец преди намалението, т.е. за да бъде намалението действително, стоките, предмет на разпродажба, трябва да са се продавали със старата цена повече от един месец преди да бъдат намалени с новата цена.

Тряба да се поясни, че изискването за приложимост на старата цена повече от един месец за дадена стока е само по отношение на нехранителните стоки. За хранителните стоки и за стоки, които поради естеството си подлежат на бърза развала, това изискване не се отнася и търговците не следва да се съобразяват с него, когато обявяват намаления на подобен вид стоки.

Съобщенията за намаление на цените са ограничени и откъм срок. Периодът им не може да бъде по-кратък от един работен ден и по-дълъг от един месец.

Търговецът може да обяви по-дълъг период на намалението от един месец, когато продава търговския обект и разпродава стоковите наличности в него.

Също така, когато търговецът преустановява напълно или отчасти дейността си, разпродажбата може да бъде пълна или частична. Изисква се обаче това основание за намаление да не е използвано през последните три години от търговеца при предходни намаления на цените в обекта му.

Освен това намаление за по-дълг срок от един месец е допустимо, когато търговецът извършва преустройство или строително-ремонтни работи в търговския си обект, които ще продължат по-дълго от 30 работни дни, или при прехвърляне на предприятието или ликвидацията му.