Общи условия за реклама в сайта Glas.bg

 1. Рекламата се осъществява чрез разполагане на рекламен банер, рекламно каре или рекламен текст със съответните размери в зависимост от избраната позиция.
 2. Заявката за реклама в Glas.bg се изчислява на базата на генериран брой импресии - брой показвания на рекламния банер или рекламното каре, освен в случаите, когато се закупува на клик/публикуване/време и това е изрично указано в договора между страните. Публикуваните данни за импресии/уникални се актуализират в началото на всеки месец.
 3. Срокът за потвърждаване на медиаплан, изготвен от Glas.bg, от страна на рекламодателя е до 3 (три) работни дни след изпращането му. Медиа плановете се приемат не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите. Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на Glas.bg в случай, че са налице свободни ресурси.
 4. Всички рекламни банери трябват да бъда предварително одобрени преди публикуването им на сайтовете.
 5. Glas.bg не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните реклами. 
 1. Отчитането на реализираните импресии и кликове се основава на официалните данни от банер системата на Glas.bg.
 2. Всеки клиент получава код и парола за онлайн статистика на импресиите и кликовете. При желание от страна на клиента, той получава сертификат за реализиран брой импресии и кликове.
 3. Статистиката се пази до три месеца след приключване на кампанията.
 4. Публикуването на PR статии (прессъобщения и новини) в Glas.bg се извършва след предварителна договорка с дружеството. PR статията трябва да е с дължина до 300 думи, с включени максимално една снимка и два линка. Материалите се изпращат минимум 24 часа преди публикуване. Преглеждат се и се коригират от редактора на съответния сайт. PR статията се обозначава със специален символ за платена публикация.
 5. При непълно или неточно реализиране на дадена заявка в рамките на заявения период на кампанията, Glas.bg компенсира пропуснатите излъчвания с утежнение от 30%.
 6. При прекратяване на вече стартирала кампания рекламодателят заплаща на Glas.bg цялото изразходвано до момента количество импресии, дори то да надхвърля заявеното по медиа план, както и неустойка в размер на 30% от брутната сума на нереализираната част от заявката.
 7. Рекламата се заплаща преди стартиране на кампанията. Рекламодателят получава фактура не по-късно от 3 (три) работни дни след плащането.
 8. Всички цени в тарифните планове са без включен ДДС.
 9. При заявка на пакет се прилага скала за изчисляване на допълнителни клиентски отстъпки.
 10. Glas.bg предоставя допълнителна отстъпка в размер на 3% на клиенти, които предплащат пълната сума на кампанията си.
 11. За политическа реклама надценката е 50% над официално обявената тарифа.
 12. Glas.bg предоставя до 5% допълнителна отстъпка на компании, които подкрепят кампанията "SOS! Час внимание!"

България, гр. София, 

бул. “Цариградско шосе” 149
Бизнес сграда ет.2 

гр.Пловдив
бул. "Орловец" 9
телефон: 0879002222

  ИЗТЕГЛЕТЕ ОФЕРТА НА GLAS.BG местни избори 2019 година  - pdf