Пуснаха движението по най-тежкия участък от  магистралата по южния край на Коридор №10, в Гърделичката клисура. Строител е българската „Трейс Груп Холд“ АД, която изгради отсечката  Гърделица (Горно Поле) – Царичина Долина, ЛОТ2: Пътища и мостове от Тунел Предеяне до Царичина Долина. Участъкът беше разделен на 5 ЛОТА,  построени са 36 моста и два от  най-дългите  тунели в Република Сърбия.

Този обект е важна част от пътя ни в Сърбия, но сигурен съм и на Балканите, заяви при откриването му инж. Стойко Мешков, ръководител на проекта. „От всичко, което човек в стремежа си към живот, издига и строи, най-доброто и най-ценното в моите представи са мостовете. Те показват мястото, на което човек е срещнал препятствие и не се е спрял пред него, а го е преодолял.“ Това е философията не само на нашия обект, през който заедно преминахме и на нашата компания „Трейс Груп Холд“, каза още Мешков.

Коридор №10 е един от най-важните паневропейски транспортни коридори, който минава през Сърбия и свързва Австрия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, България, Македония и Гърция, чието строителство започва през 1970 г.