Не само прекалено бързите, но и прекалено шумните превозни средства ще бъдат снимани от радари в швейцарския кантон Женева. Местният парламент дискутира как да бъдат наказвани водачите на автомобили и мотоциклети, които превишават допустимата норма на нивото на шума. За тази цел се разработва нов уред, който ще измерва силата на звука на превозните средства подобно на радарите за скорост.

 

Транспортният шум е второто по мащаби негативно влияние на автомобилите върху околната среда след замърсяването на въздуха. Жителите на кантона Женева се оплакват, че страдат от шума от колите, който влошава сърдечните заболявания и диабета, според медиците. Очаква се новият радар за шум да бъде готов най-рано до две години. Задачата не е лесна, защото радарът трябва точно да идентифицира от кой автомобил идва шумът. Очаква се като гранична стойност да бъде въведено нивото от 80 децибела.