Български лекари ще бъдат обучавани в Медицинския университет във Виена за извършване на белодробни трансплантации и посттрансплантационно наблюдение на пациенти, съобщават от Министерство на здравеопазването.. Обучението ще се извърши между 6-и и 10-и май.

Това е първото обучение, договорено с подписаното в края на януари 2019 г. споразумение за обучение на лекари между България и Австрия по линия на Евротрансплант.

Към момента в страната ни не са извършвани белодробни трансплантации и липсват специалисти и специално обучение.

Българският екип се състои от четирима специалисти от ВМА и от Университетска болница "Св. Екатерина".

В рамките на споразумението са договорени две дългосрочни шестмесечни обучения на два български екипа, което е предпоставка за провеждане на дейности по белодробна трансплантация в България.

Договорено е също така екип трансплантолози от клиниката във Виена да окаже необходимото експертно съдействие при провеждане на първите трансплантации на бял дроб у нас. Очакванията са те да се случат през 2021 година.