Започват проверки дали собствениците на прасета са изпълнили задължението си да унищужат прасетата, за да се спре разпространението на африканска чума.

Срокът изтече вчера. Най-голямо недоволство имаше в Южна България. Кметове от района обаче рязко промениха позицията си и призоваха с декларация частниците да спазят изискваниятаи да унищожат животните.

Държавни инспектори ще започнат проверка по самите стопанства, защото определеният срок изтече вчера.