Нова методика ще определя обезщетения при катастрофи. Методиката е разработена от консултантска фирма, наета от Гаранционния фонд. В новата методика се въвеждат точки, по които ще се изчисляват обезщетенията. Една точка е равна на една минимална работна заплата за съответната година.

При изчислението ще се взимат от една страна имуществените, от друга неимуществените вреди. Максималното обезщетение при смърт на пътя, което ще се изплаща на близки родини, става 80 000 лева. За далечни остава 5000 лева, съобщи "Дарик". Според юристи новата методика ще намали значително обезщетенията на пострадалите, както и при смърт на пътя.

Като пример юристът Владо Тодоров посочи, че в момента съдът присъжда обезщетения от 120 000 лева за смърт на пътя, а сега таванът става 80 000 лева. Според председателя на Асоциацията на застрахователите Константин Велев с новата методика обезщетенията ще са по-високи от предишните. Но дали ще е така?

Методиката в петък е приета от Гаранционния фонд. Сега тя ще бъде публикувана за обществено обсъждане, а след това ще се превърне в наредба. Отговорни за това са министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и Комисията за финансов надзор (КФН).

Предложението за таван на обезщетениятаидва след решение на Върховния касационен съд, с което бе разширен кръгът на роднини с право на обезщетение. Заради това цената на задължителната “Гражданска отговорност” се вдигна с близо 50%. Оказва се, че застрахователите са притиснати от решения, тъй като всяка година се повишават неимуществените обезщетения, присъждани от магистратите.

Задължителната полица "Гражданска отговорност" трябва да покрие имуществени и неимуществени вреди, нанесени от виновния водач. Имуществени са щетите по колата и пътната инфраструктура. Неимуществени са разходите за лечение при пострадали или при смърт. Покрива се и загубата на доход на лицата, които починалият или пострадалият е издържал.

Отделно съдът може да присъди обезщетение за болки и страдания на близките. Застрахователните компании твърдят, че в България обезщетенията са сравнително високи. В Дания например горната граница е 100 хил. крони, което е около 13 000 евро обезщетение на един наследник. В Белгия най-високото е 24 000 евро, като то се полага на дете, останало сирак. В Австрия и Чехия сумите стигат до 12 000 евро, във Франция - до 30 000 евро.