Повече от 1 здравноосигурителен фонд ще доведе до повече конкурентноспособност и по-добро качество на медицинските услуги. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на кръгла маса за нов здравноосигурителен модел на страната ни. „Пациенти и лекари често задават въпроса: „Кога ще реформирате системата?“. Има много противоречиви мнения – от запазване на настоящата система, до нейната пълна промяна“, обясни той. „Истината е, че нито една здравна система не е съвършена.

Здравеопазването е право и ценност. В него се преплитат частни интереси, а интересите на пациентите са всичко. Факторите, които влияят на здравето включват редица политики: социално-икономически фактори, околна среда, здравно поведение, биологични и генетични фактори и други. Здравето е комплексна система. Това оказва влияние върху това решенията да са толкова трудни и нееднозначни“, уточни здравният министър. „Нов път на здравеопазването“ „Предлагам тристълбова система, основен пакет в НЗОК, допълнително задължително застраховане и доброволно застраховане.

Модел, който да дава право на избор на пациента кой да управлява здравните вноски, къде да се лекува при най-добрите условия на територията на страната, пълна информираност за обхвата и цената на лекарствата“, обясни Ананиев. В ЕС преобладават системи, които се финансират от повече от 1 здравен фонд.

Така има конкуренция между фондовете и лечебните заведения, което ще доведе до по-ефективно управление и контрол върху услугата. Какви цели си поставяме по отношение на здравноосигурените лица? „Пациентите да имат достъп до спешна медицинска помощ. Също така да имат достъп до планова медицинска помощ. Да имат право на избор кой да управлява здравните им вноски, право на избор в кои лечебни заведения ще се лекуват“. Дейности по превеждане на средствата от здравни вноски: НАП събира вноските на всички здравноосигурени лица.

Запазва се размера от 8% за задължителна здравна вноска. Лицата избират в кой фонд да се запишат (НЗОК или друг). Няма да се допуска фондовете да правят подбор на лица по определен признак и здравен статус. Ако един фонд изпадне в несъстоятелност, лицата се презаписват в друг. Средствата от здравните вноски ежемесечно ще се разпределят към здравните фондове от НАП. Размерът на средствата ще е равен на броя записани във всеки фонд, умножен по осреднения размер на здравната вноска.

Лечебните заведения ще формират цени извън пакета, които ще се подпомагат от доброволния здравен фонд. „Ние започнахме да градим национална здравно-информационна система и считаме, че ще създадем желаното от всички електронно здравеопазване“, увери още Ананиев. Предизвикателства пред новия здравен модел:

- Дефиниране на обхвата на основния пакет в рамките на 8% вноска

- Оптимизиране на здравната система

- Прилагане на медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика Преимущества:

- Право на избор на пациента за фонд и лечебни заведения

- Конкуренция сред осигурителите

- По-добро качество на лечението

- По-добър контрол върху системата

- Подобряване на профилактиката и превенцията

„Очакваме подобряване качеството на диагностиката, лечението и ефективността. Даване право на избор на пациента и на изпълнителите на медицинска помощ, както и елиминиране на непрозрачно заплащане на медицински услуги и неефективни дейности“, завърши министърът на здравеопазването.