Справката за избирателната активност на Община Пловдив на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. показва, че броят на упражнилите правото си на глас към 9.30 часа е 10 409 човека или 3.47 процента.

Общият брой на имащите право да гласуват в Пловдив е 300 324 човека.

Гласуване по райони към 9,30 ч.:

"Централен" - 2602; "Източен" - 1040; "Западен" - 1227; "Северен" - 1571; "Южен" - 2117; "Тракия" - 1852