Демографската криза в страната продължава да се задълбочава. Сериозен проблем е облезлюдяването на селските райони, с които изглежда държавата не може да се справи. 

Стотици села са напълно пусти. В други пък има по едва няколко възрастни хора. Над 1000 училища вече са закрити, а читалищата умират малко по малко. 

Като една от основните причини за това се сочи високата бедност. Факт е, че голяма част от хората търсят развитие в големите градове и областни центрове, поради липса на перспектива в малкото населено място. Там не само има ограничени възможности за работа, но и възнаграждението е сравнително ниско спрямо онова, предлагано в по-големите градове в страната. 

Същевременно пък ножицата между бедни и богати се разтваря все повече. 

На фона на всичко това стана ясно, че българите умират най-рано сред всичките народи в Европа – с цели 6 години по-рано. По смъртност на 1 000 души България е на второ място в света след Лесото.

Изглежда обаче решение на проблема няма. Бизнесът продължава да се концентрира в големите населени места, а малките са обречени да тънат в забрава. Заради ниската раждаемост и високата смъртност затънтените български села запустяват с огромна скорост, а населението все повече се топи. 

Междувременно пък още един проблем съвсем задълбочава демографската криза в България - изтичането на мозъци от страната. Инвестира се в образованието на млади кадри, но неатрактивното заплащане и недобрата перспектива за развитие принуждават хората в трудоспособна възраст да търсят пътя си извън пределите на България. Това пък създава и криза за работна ръка.