За по-чист град и справедливи такси за комунални услуги ще работи Никола Иванов, който е седми в листата на ЗС „Александър Стамболийски” за Общинския съвет в Пловдив. 37-годишният Иванов е сред ръководителите на една от най-големите фирми в България, свързана с екологията и управлението на отпадъците. Той е завършил информатика в ПУ „Паисий Хилендарски”, а след това икономика на търговията в Стопанската академия в Свищов. Преди да влезе в сферата на екологията е работил във финансови институции. Семеен, с две деца.

Сред приоритетите на Никола Иванов, ако влезе в Общинския съвет, са подобряване на състоянието на въздуха, по-добри комунални услуги, както и по-чист град.

„През 2021 година трябва да се приеме новия регламент за изчисляване на Такса битови отпадъци. Сегашната и без това не е справедлива. В момента един изключително голям производствен имот, в който работят трима души и не генерират никакъв отпадък, плащат в пъти повече, отколкото в къща, в която живеят 10 души и изхвърлят много отпадъци”, обясни Иванов. Той се застъпва за промяната, в която налозите за отпадъци трябва да бъдат на обем, а не според големина и данъчна оценка на имота.

Друго, за което трябва да се работи много е хората да започнат да изхвърлят отпадъците си разделно.Начинът за това е чрез информационни кампании. Хората трябва да разберат колко е важно това и как се помага след това тези отпадъци да се рециклират, а не да се трупат по сметищата. Той даде пример с Англия и Германия, където ако не изхвърлиш боклука си разделно след това подлежиш на санкции от 100 до 400 евро.

В приоритетите на ЗС „Александър Стамболийски”, за които и Иванов ще работи са ограничаването на отоплението с твърдо гориво. Ограничаване на продажбата на негодни дърва и въглища за отопление, както и реализиране на проекти за подмяна на печките на твърдо гориво са част от мерките.

Пловдив има голяма нужда от нови паркове, но приоритет би трябвало да бъде урбанизацията на река Марица. Пловдив е от малкото градове в света, който не е ориентиран към реката, която минава през него. В тази посока трябва да бъдат разработени реалистични проекти, като се почерпи от опита на градове като Париж и Валенсия.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!