Поредно съкровище поднесе Епископската базилика на Филипопол,  преди дни в атриума е открит надпис. Той е от началото на ІІ век и е от времето на императорите Траян или Хадриан, като съдържа важна информация, каза големият епиграф Николай Шаранков, който го разчете.

"Това е част от голям почетен надпис, в който за първи път се споменава името на театъра на града, което е голям късмет. Текстът е бил издялан върху каменен блок, вграден в постамент за статуя", разкри специалистът. По думите му това е най-ранният надпис, свързан с историята на по-ранната сграда, върху която е построена Епископската базилика.

Текстът е посветен на виден гражданин на Филипопол, направил благодеяния за града и е организирал чествания за всички богове, каза Шаранков.

Находката се е появила миналия петък, съобщи археоложката Жени Танкова, която наблюдава строителството и реставрацията на базиликата. Надписът е бил на 8 реда, но са запазени едва 3.

Покрай проучванията и консервацията на раннохристиянския паметник на Филипопол това е пети пореден надпис. Първият съобщава за ктитора Киану, другият е за епископ Македоний, а третият е от първата половина на ІІІ век, като в него се споменава за ковчежника на организацията, която се е занимавала с императорския култ и е била съставена от богати граждани. Четвъртият надпис е в чест на император Септимий Север.

Епиграфските документи, каквито са каменните надписи, се считат за най-достоверни при реконструкцията на античната история. Затова и новооткритият надпис се превърна в сензация по време на ритуала на базиликата, в който участваха 20 посланици. "Има обичай, когато строежът стигне покрива на сградата, да прави така нареченото "Викане", обясни изпълнителния директор на "Америка за България" Десислава Тальокова. Дипломатите отправиха благопожелания за разбирателство, което ще бъде вградено в базиликата.

По-късно дипломатите, начело с Ерик Рубин от САЩ, взеха четчици и почистиха една от античните мозайки.