София. Правителството прие отчет на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Отчетът е в съответствие със заложените в Стратегията изисквания. В него се посочва, че от 44 разписани дейности са изпълнени 43, а една се предлага да премине в Плана за действие за 2019 г., поради заложени мерки с по-дълъг срок за изпълнение. Десет от изпълнените дейности за отчетния период са били специално насочени към интеграцията на лица с международна закрила в Република България.
На правителственото заседание беше одобрен и Планът за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия. Планът включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Стратегията, които са от компетентността на всички ангажирани институции. Финансирането е от държавния бюджет чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други международни донорски програми. Предвижда се изпълнението на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България.