Женска логика:
- Първо на първо – не съм го взимала и...
- Второ на второ – оставих го на същото място!