Момче и момиче си говорят. Момичето:
- Познай какво ми казаха онези мъже ей там.
Момчето:
- Не мога да позная, какво?
- Казаха, че съм най-хубавата жена, която са видели днес!
Момчето:
- Раничко е още...