Хуманитарната гимназия, ЕГ „Иван Вазов” и ЕГ „Пловдив” са фаворити на пловдивските седмокласници тази година. Най-желани са хуманитарните науки с английски език в Хуманитарната гимназия, където са кандидатствали 1534 деца. На второ място са двете паралелки с английски език в Руската гимназия, за тях са кандидатствали 1489 ученици. А на трето Английската гимназия, отново английски език. 1409 седмокласници са записали в своите заявления тези паралелки.

Математическата, Френската, Националната търговска гимназия, Професионалната гимназия по електротехника и електроника и Професионалната гимназия по архитектура и геодезия допълват първите осем най-желани училища в града. 

Най-висок бал тази година се формира за МГ „Академик Кирил Попов”, специалност Компютърна графика с английски език - 498 от 500 максимален. На второ място по бал отново е МГ, специалност Системно програмиране с английски език - 497, колкото е и в ЕГ „Пловдив” немски език за момиче.

„Тази година броят на кандидатите е по-голям в сравнение с миналата. Общо подадените заявления са 5147, докато през 2018 г. за първо класиране са били 4778. Броят на некласираните ученици е 462. 350 от тях са от Пловдивска област, а 112 са от други региони. Броят на учениците, които са приети по първо желание е 2559 - почти същият брой, както през миналата година”, съобщи председателят на кампанията за прием в РУО-Пловдив Рангел Райчев, цитиран от TrafficNews.

И допълни, че тази година има 4 закрити паралелки. 57% от родителите са подали заявленията си по интернет, докато през 2018 г. процентът е бил 38. „Родителите вече са по-смели да подават заявленията си онлайн. Надявам се догодина процентът да бъде още по-висок”, коментира Райчев.

По неговите наблюдения, доста желани са дуалните паралелки в ПГ по електротехника и електроника, специалност Електрообзавеждане на производството, ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване, ПГ по хранителни техника и технологии, както и ПГ в Сопот. „Може да се каже, че интересът към професионалните гимназии се повишава, все още има паралелки, които са с по-нисък процент на запълване, но до края на трето класиране може и да се запълнят”, посочи Райчев.

Учениците, които са класирани по първо желание, трябва да се запишат до 16 юли включително, в противен случай губят правото си. Седмокласниците, класирани по второ и следващо желание, имат право да участват във второ класиране. Заявление за него се подава в училището, в което са класирани. Некласираните ученици - 462 на брой, участват автоматично във второ класиране. 

До 18 юли ще бъдат обявени списъците с приетите на второ класиране ученици, до 22 юли те трябва да се запишат и на 23 юли ще бъдат обявени незаетите места за трето класиране. На 24 и 25 юли се подават документите за трето класиране.

Ученик, който на първо класиране не е приет по първо желание, не поема риск, ако реши да участва във второ класиране, защото реално не губи мястото си.