Председателят на Общинския съвет в Сандански Георги Георгиев свиква извънредно заседание на минипарламента на 24 юни /понеделник/ след подписката на 12 общински съветници, внесена до него от съветника Костадин Станоев и провокирана от серията палежи и кражби в Сандански.
В проектодневния ред Г. Георгиев е включил като първа точка отчетен доклад на кмета Кирил Котев за цялостната политика на общината и сектор “Сигурност”. Втора точка е изслушване на началника на РУ в Сандански Борис Щурков и зам. кмета, отговарящ за обществения ред в община Сандански. Трета точка е изготвяне на актуална стратегия за сигурност на община Сандански и  приемане на план за превенция с конкретни срокове.
Както “Струма” писа, извънредното заседание се свиква на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 от Правилника на Общинския съвет за организация и дейността, неговите комисии и взаимодействието с Общинската администрация. Съгласно правилника за работа на Общинския съвет в 7-дневен срок председателят е длъжен да насрочи извънредно заведение.
Г. Георгиев поясни, че съветниците са допуснали грешка с посочване на чл. 55 от правилника. “За да свикам извънредно заседание, колегите съветници трябваше да посочат чл. 56 от нашия правилник. Насрочил съм дата за свикване на извънредно заседание, на което да се обсъдят посочените точки”, каза Г. Георгиев.
ЛИДИЯ МАНЕВА

  • Г. Георгиев