379 безработни висшисти се конкурират за 8 места в подразделението на Приходната агенция в Кюстендил. Това става на фона замръзналата на 8,7 % безработица в региона, след като данните през май почти не мръднаха в сравнение с тези от април. 2321 души е броят на регистрираните безработни в дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил. Според регистрите в община Кюстендил има 2216 лица без работа и равнище на безработица – 8.6%, следва община Невестино с 86 лица и равнище на безработица 14%  и община Трекляно – 19 лица и равнище на безработица 10.6%. Същевременно в Инспекцията по труда са подадени 15 заявления от непълнолетни за работа предимно като бармани и сервитьори. Те са значително по-малко, през миналата година е имало 66 заявления, сравняват трудовите инспектори. Одобрение за работата на непълнолетни дават и от инспекцията по труда, след като семействата окомплектоват документите, които не са много. Обявените пък осем места в отдел „Контрол” в подразделението на Приходната агенция в Кюстендил предизвикаха истински бум. За тях се конкурират 379 висшисти с образователна степен бакалавър.

„Тестът е в понеделник, като си избираш къде да се явиш – дали в София или в Благоевград. Повечето от моите връстници са посочили Благоевград. Ако преминеш теста, следва и интервю. Много е трудно, изброени са Кодексът за социално осигуряване, ДОПК, Законът за здравното осигуряване, за корпоративното подоходно облагане и други. Тежка е материята, а моя състудентка от София направо ме обезкуражи. Тя цяла година ходеше по конкурси в столицата и ми обясни, че обикновено на теста въпросите почти не съвпадат с посочените материали, които трябва да изчетеш”, заяви притеснена кандидатка.
Иначе по отношение на структурата на регистрираните безработни лица по професионален признак на първо място се нареждат хора без специалност и професия 1345 лица /58 %/ от общо регистрираните, следвани специалисти 494 лица /21.3%/ и на трето място представители на работническа професия – 482 лица /20.8 %/ от общо регистрираните. 
През миналия месец на трудовата борса е имало общо 188 лица с висше образование, или  /8.1 %/ , със средно образование са регистрирани 186 /8 %/, със средно специално и професионално образование 767 /33.1 %/, с основно образование са регистрирани 346 лица /14.9 %/, с начално образование са регистрирани 834 лица /35.9 %/.
ГЕРГАНА ИВАНОВА