Жилищните заеми нарастват най-бързо. В рамките на годината отпуснатите кредити за покупка на дом са се увеличили с 14,4%, или с 1,34 млрд. лв. и към края на ноември достигат 10,64 млрд. лв., сочат данните на БНБ.

Основната причина за това е нарастващият интерес на хората към покупката на имоти в условията на рекордно ниски лихви по кредитите.

В имоти инвестират не само хора, които имат в брой цялата необходима сума за покупката на жилище. Дори човек да има само част от цената на апартамента, често взима останалите средства на кредит при изходна лихва и така пак инвестира в недвижим имот.

Потребителските заеми на домакинствата също бързо се увеличават. За година те нарастват с 10,9% и достигат 11,316 млрд. лв. Затова от БНБ предприеха нови мерки за забавяне на бързото увеличение на кредитите.

Припомняме ви, че в петък Управителният съвет на БНБ повиши нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към отпусканите заеми в страната на 1,5% за първото тримесечие на 2021 г. Това означава, че банките ще заделят повече резерви за всеки отпуснат кредит. В момента буферът е 0,5%, а от 1 април 2020 г. ще нарасне на 1%.

Продължителното запазване на ниски лихви би могло да доведе до значително увеличение на задлъжнялостта, което да направи качеството на активите, доходността и капиталовата позиция на банките по-чувствителни в случаи на евентуални неблагоприятни изменения в икономическата среда, мотивират решението си от централната банка. Повишаването на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковия сектор към такива ситуации.

Хората взимат доста повече заеми от бизнеса и спестяват повече. За година кредитите за домакинствата са нараснали с 9,5%, или с над 2 млрд. лв. А фирмените заеми се увеличават с 5,4%, или с 1,78 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата за година са нараснали с 4,2 млрд. лв., а влоговете на фирмите се увеличават с 2,6 млрд. лв.