Заради изявления и реплики във фейсбук вече има случаи на уволнени работници от техните работодатели, обяви вицепрезидентът на КНСБ в Плевен Чавдар Христов.

Той посочи, че се наблюдават проблеми в сферата на труда, които са следствие на общуването в интернет пространството.

Затова КНСБ започва проекта "Парламент на работеща България" с цел да дискутира актуалните теми в ново направление, уточни Христов.

"Този проект е една форма да достигнем до по-голям кръг от хора и да събудим дискусия", посочи той. Според него първият въпрос е свързан с новите обстоятелства - новата среда за общуване в социалните мрежи, и особено тази на Facebook - проблемите, които тя поражда в сферата на труда.

"В тези мрежи има всякакви реплики, изявления, някои от които се преследват от работодателите - според нас без основание, но това ни кара да помислим за вид регулация на тези отношения между работещи и работодатели", изтъкна Христов.

Според него трябва да има и себеконтрол, когато някои напише нещо, трябва да съзнава че носи отговорност, независимо, че средата е нестандартна.

"Онези работодатели, които веднага търсят възможност да налагат наказания, дори уволнения, също не са прави", настоя той.

Тодор Капитанов - национален секретар на КНСБ, подчерта, че при уволненията след споделени мисли в мрежата за работодатели, обикновено те твърдят, че са уронили авторитета на фирмата, че разкриват нейни тайни, като например работните заплати.

"Над 3,6 милиона са потребителите във фейсбук от България, като 78 на сто от колегите са свързани в мрежата", посочи той.

Проектът на КНСБ касае и тежката форма на стрес по време на работа, както и това, че мобилните връзки трябва да имат граници – "не 24 часа да сме на разположение на работодателя. В различни страни вече са въведени правила и в тази посока", подчерта Капитанов.