Три тунела, десет виадукта, три пътни възела и 4 години, в които новото трасе Кулата-София да бъде завършено.

В момента три са отворените ценови оферти на допуснатите в конкурса кандидати. За изграждането на трасето е обявена обществена поръчка, а изпълнителят ще трябва да изгради 13.2 км. от автомагистрала “Струма” в участъка между Кресна и Крупник.

Това е платното в посока Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе.

Цялата близо 24-километрова отсечка от Кресна до Крупник е разделена на два лота - 3.2.1 и 3.2.2, за да може на обекта да се работи едновременно. Днес бяха отворени ценовите оферти за лот 3.2.1 - от км 375+860 до км 389+100, и прилежащите пътни връзки.

Отворените ценови предложения са на:

"ГБС-Инфраструктурно строителство" АД - 635 972 625.41 лв. с ДДС
Обединение "ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.1", в което са: "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД, "Биас-М" ЕООД и "Илия Бурда" ЕООД - 504 037 616.93 лв. с ДДС
ДЗЗД "АПП ЛОТ 3.2.1", в което са: "ГРОМА ХОЛД" ЕООД, "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД, "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД, "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД и "ВАХОСТАВ-СК" а.с. - 599 999 903.90 лв. с ДДС.

По дългия 13.2 км участък ще бъдат построени 3 тунела. Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т.н. Ще бъдат изградени 10 виадукта с обща дължина 3.5 км, както и 3 надлеза и подлези, предават от dir.bg.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

Работата на тръжната комисия, разглеждаща техническите оферти за лот 3.2.2 продължава и предстои отварянето на ценовите оферти.