Столипиново не е това, което беше… Улиците на най-големия етнически квартал в България никога не са изглеждали по този начин. Празни и пусти, без свойствената за това място гюрултия, без маанета и кючеци, без шарената различност…

Само допреди дни тук, както и в останалите етнически махали в Пловдив, не се съобразяваха много-много с мерките за ограничаване на коронавируса. Но кварталът вече гъмжи от полицаи, които патрулират и които очевидно всяват респект у жителите на Столипиново.

Въпреки хубавото време те спазват предписанията на МЗ за физическо дистанциране и си стоят вкъщи. Дано да не е ден до пладне…