От 11 часа днес ще бъде задействана системата за ранно предупреждаване и оповестяване на населението чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата, както и съпътстваща гласова информация, съобщиха от МВР.

Тестът ще се проведе в Бургас, Варна, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Смолян, София и Враца.

Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на националната система и обучение на населението за функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Учението се провежда два пъти годишно, уточняват от МВР.