Огромна сума за хвърлили българите за "бързо забогатяване" само за година.

По-точно над 500 млн. лв. са дали нашенциза търкане на лотарийни билетчета само през 2019 г. Общият размер на платените такси от организаторите на моментни лотарийни игри е 52,8 млн. лв. От тях 5,43 млн. лв. са платени от държавния “Български спортен тотализатор”, а останалите 47,3 млн. лв. – от частните организатори на хазартни игри, показват данните на ДКХ.

При проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция в ДКХ се оказа, че държавното тото е плащало такса в размер на 15% от всички приходи. А фирмите на Васил Божков, които организират моментни лотарии – 20% от стойността на получените такси и комисионни. В Закона за хазарта има изискване печалбите да са поне 50% от стойността на лотарийните билети. Затова приходите на “Български спортен тотализатор” от билетчетата за търкане са около 36 млн. лв. А частните фирми са получили от продажбата на билети около 470 млн. лв. Оказва се, че само за търкане на билетчета на късмета българите са похарчили над 500 млн. лв. за година, показват изчисления на “Труд” на база данни на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). 

Общият размер на събраните от Държавната комисия по хазарта такси от организаторите на игри на късмета през 2019 г. е над 170,7 млн. лв. Това е ръст с 8,53% спрямо предходната година, когато приходите от такси са били 157,29 млн. лв.

Събраните такси от държавния спортен тотализатор за поддържане на лиценза за организиране на хазартната игра “Тото” са 19,33 млн. лв. Таксата, която се плаща вместо корпоративен данък за тази игра, също е 15% от приходите. Оказва се, че само за тото фишове българите са похарчили около 128 млн. лв. за година.

Общият размер на приходите в държавната хазна от онлайн залагания през 2019 г. е 62,1 млн. лв., показват данните на ДКХ. Таксата за организиране на онлайн хазартни игри е 20% върху разликата между получените залози и изплатените печалби. Ако изплатените печалби са половината от направените залози, се оказва че за онлайн хазарт сме похарчили 620 млн. лв.

Така общо за търкане на билетчета, тото и онлайн хазарт сме дали около 1,25 млрд. лв. Като добавим и игрите “Бинго”, ротативки и рулетка, се оказва, че за хазарт сме похарчили над 1,3 млрд. лв.

Данък за рулетките в НАП

50 хил. лв. в бюджета от „Бинго“

Събраните държавни такси от организаторите на игрите “Бинго” и “Кено” са 50,5 хил. лв. през миналата година, показват данните на Държавната комисия по хазарта (ДКХ).

Налозите за игралните автомати и рулетките се събират от Националната агенция за приходи, а не от комисията по хазарта. Налогът за всеки игрален автомат е 500 лв., а за рулетка в казино – 22 хил. лв. на тримесечие. Отделно за организиране на игра с игрални автомати или рулетка в онлайн казино се плаща стандартния корпоративен данък от 10% върху печалбата. Тези налози се събират от НАП и трябва да бъдат добавени към събраните такси от ДКХ, ако искаме да получим по-пълна картина за парите, които сме похарчили за хазарт.