Националните и регионалните музеи в страната ще бъдат отворени за организирани ученически посещения на 28 октомври, понеделник.

Част от тях ще бъдат със свободен вход, а в други таксите ще са минимални.

В деня след вота децата ще могат да разгледат безплатно музеите и Ботаническата градина към Българската академия на науките, както и институтите й.

Денят след вота за местна власт бе обявен за неучебен от МОН, но присъствен за учениците и учителите от училищата, в които има избирателни секции.

Ръководствата им ще организират спортни прояви, дейности по интереси, посещения на музеи, галерии, театри или други културни институции, както и на фирми и предприятия с цел кариерно ориентиране на децата.

В София отворени за ученически групи ще са още Националният природонаучен музей, Археологическият, Етнографският и Антропологичният музей към БАН, Националната лаборатория по компютърна вирусология и част от институтите на академията.

В някои училища обаче ще се провежда нормален учебен процес.