По четене българските 15-годишни ученици продължават да се представят на стабилно ниско ниво, по математика ефективността рязко пада, а при науките спадът при представянето е един от най-големите сред всички участващи в изследването PISA 2018.

Като цяло деветокласниците в България са на по-ниско от средното за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ниво по четене, математика и природни науки. 

Това е обобщен извод от задачите за определяне на функционалната грамотност при решаване на проблеми в програмата за международно оценяване на 15-годишни ученици PISA 2018. Проучването се прави на всеки три години и оценява степента, в която тийнейджърите са придобили ключови знания и умения, важни за пълноценното им участие в съвременното общество.

Изследването е разработено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), а резултатите бяха оповестени днес от представители на организацията.

По-късно днес се очаква българското Министерство на образованието и науката да коментира постиженията на българските ученици. На PISA 2015 то изрази надежда на сегашното изследване новите учебни програми да окажат влияние и резултатите да бъдат по-добри.

Изследването и е проведено сред 600 хил ученици от 79 държави. В България участниците са били 5 294 от 199 училища.

Оценката се фокусира върху уменията в четенето, математиката, природните науки и финансовата грамотност.