Днес е Световният ден на детето и в тази връзка ще разгледаме образованието в ранна детска възраст в Европейския съюз.

През 2017 г. 95,4% от децата на възраст между 4 години и възрастта, в която започват задължителното основно образование, се подлагат на някакъв тип образователно обучение. Тази цифра се увеличава през последното десетилетие и през 2017 г. е с 4,7 процентни пункта по-висока в сравнение с 2007 г.

2016 г. бележи годината, в която беше постигната целта от 95% участие в образованието и грижите от ранна детска възраст, заложена в рамката "Образование и обучение 2020" за ЕС като цяло.

Анализът разкрива, че в долния край на класацията е Словакия със 78,2% и между 80,0% и 85,0% в Гърция, Хърватия и България.

Общо 15 държави-членки на ЕС съобщиха, че вече са постигнали 95% показателя през 2017 г.: Италия, Австрия, Унгария, Швеция, Латвия, Германия, Малта, Люксембург, Испания, Холандия, Дания, Белгия, Обединеното кралство, Франция и Ирландия (последните три дори отчитат до 100%).

За съжаление и в тази класация страната ни е в долната половина на таблицата като тук 83.9% от децата между 4 и 7-годишна възраст се образоват.

За сравнение с нашите съседки обаче, ситуацията в България изглежда добре. По този показател изпреварваме и Северна Македония (39.5%), и Турция (54.7%), и Сърбия (68.6%), и Черна гора (70.4%), и Гърция (81.5%).

Учудващо по-напред в това отношение сме и от Швейцария, където 73.1% от малчуганите се обучават от ранна детска възраст.