В сила са нови промени при извършването на Годишни технически прегледи, информират от СБА.

Голяма част от шофьорите обаче все още не са запознати с тях. Вижте!

Една от по-съществените промени за шофьорите е в чл. 43а от Наредба № Н-32, която касае промяна при залепянето на т.нар. "знак за периодичен преглед".

 Той се издава при успешно преминат преглед и досега беше поставян в долния ляв ъгъл на предното стъкло. Сега обаче Наредбата указва, че знакът трябва да бъде поставен в средата на горната част на предното стъкло.

Разбира се, някои шофьори остават изненадани, тъй като според тях това ще пречи на видимостта им.

Трябва да се знае, че промяната е в сила от 12 ноември т. г. и следва да се прилага във всички центрове за периодични технически прегледи в страната.

Целта на промяната е знакът да съдържа чип, който ще може да се чете от монтираните по пътищата камери, вкл. и тези на тол системата. Към момента няма яснота кога ще бъдат готови новите знаци.

Новите текстове гласят още, че дубликат на знак за периодичен преглед не се издава. Възможно е обаче издаване на дубликат на удостоверението за техническа изправност, като собственикът на превозното средство трябва да подаде заявление до регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Друга по-важна промяна пък решава спорния досега момент при извършване на преглед на автомобил с газова уредба. До скоро в Наредбата не фигурираше текст, който категорично да посочва максималния експлоатационен срок на газова бутилка, когато такъв не е определен от производителя (и щампован върху бутилката). С изменението вече се счита, че автомобилът е неизправен, когато:

- е изтекъл срокът на експлоатация на резервоара за СПГ или ВНГ*, предвиден от производителя

- ако са изминали повече от 10 години от датата на производство на резервоар за ВНГ (когато не е посочен срок от производителя)

- ако са изминали повече от 20 години от датата на производство на резервоар за СПГ** (когато не е посочен срок от производителя)

Например, ако на вашата бутилка не е указан срок на експлоатация, а е произведена преди повече от 10 години - то трябва да бъде сменена. След като бутилката се смени, също така трябва да се премине през специализиран сервиз за проверка на новата бутилка и издаване на т.нар. розов лист.

Още една новост предвижда, когато автомобилът е с два вида гориво, при годишния преглед замерването на вредните емисии вече да се прави и на двата вида гориво.

*ВНГ - втечнен нефтен газ

**СПГ - сгъстен природен газ