Напоследък зачестиха случаите, в които камерите на пътна полиция засичат джигити, движещи се с превишена скорост, и то в пъти от допустимата. От пловдивската полиция например отчитат, че напоследък скоростните нарушения се "заснемат" в почивните дни и допълват, че контролът по пътищата остава завишен. В същото време близо 2 седмици след края на извънредното положение полицията отчита ръст на катастрофите в страната.   

Ето малко полезна информация за всички шофьори, които все още не са наясно що е туй електронен фиш и какви глоби се налагат с него при превишаване на скоростта в населено и извън населено място.

Заснеха "Ауди" да кара с 224км/ч по АМ "Тракия"

 

Що е то електронен фиш?

По дефиниция, електронният фиш не е волеизявление на конкретен административен орган, а електронно такова, което единствено се записва върху съответния носител от определено лице, но въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи (станционарни или мобилни камери).

Той изпълнява функциите едновременно на акт за установяване на административното нарушение и наказателно постановление, но само по отношение на правното му действие, не и по отношение на неговите реквизити – законодателят е ограничил изкискуемите реквизити на електронния фиш, като сред тях не фигурира длъжностното лице, което го е издало и дата на издаването му.

Шофьор си бръмчи със 120 км/ч по пловдивски булевард!*

Кога се издава електронен фиш?

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП.

Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости, посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Одрусаха джигит, който хвърча със 140 км/ч в Пловдив

Какви глоби за превишена скорост предвижда ЗДвП?

По-долу представяме таблица на наказанията, които могат да ни бъдат наложени с електронен фиш при превишаване на скоростта в населено и извън населено място.

Важно! Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш?

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Например: Ако на 27 септември 2018 г. сте шофирали с превишена скорост и мислите че сте заснети от техническо средство, то електронният фиш за превишена скорост следва да бъде издаден до 27 септември 2019 г.

Обжалване на електронен фиш

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ).

Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението. Производството по обжалване в съда е безплатно – не губиш нищо! (Дори може и да не се явиш в съда – жалбата пак ще бъде разгледана.)

Отменен от Съда електронен фиш заличава всички негативни за Вас последици, произтичащи от същия. Наложените санкции са отменени и не следва да бъдат изпълнявани.