При представянето на системата бонус - малус през миналата година КФН уж обеща по-евтина "Гражданска отговорност".

И обещанието, и самото предложение обаче не бяха посрещнати с доверие от страна и на застрахователите.

За да се осигурят равнопоставени условия на всички участници в системата "Бонус-малус" сега се предлага да бъдат предвидени само нарушенията и престъпленията, извършени след 01 януари 2020 г.

Така реално застраховката ще тръгне от 1 януари 2021 г., защото идната година ще е нулева, за да се натрупа информация.

Нарушенията, определящи цената на полицата, са в седем категории. Най-много "малус" точки да носят причинена смърт на пътя и други тежки нарушения - плюс 15.

За хулиганско поведение са записани 10 точки, а превишението на скоростта - от 1 до 3 точки в зависимост от километрите над разрешеното. Опасно изпреварване или шофиране пиян носи 4 "малус" точки.

При превишаване на скоростта в населено място с между 21 и 30 км/ ч. се добавя 1 точка към  класа ни.

Предлагат се две скали, за да бъде избрана по-работещата от тях. Едната - с 15 класа, неутрален клас е 6-и, 5 класа бонус и 9 класа малус. Отстъпката е 23% от базовата премия, а оскъпяването - 400% от нея.

Втората скала е с 20 класа, базов клас е 8-и, 7 класа са за бонус и 12 за малус. Отстъпката е 25%, оскъпяването пак до 400%. От клас в клас ще може да се преминава след 12 месеца.

Новата система ще се прилага еднакво към фирми, граждани, държава, общини, твърдят от КФН.

Носители на клас да бъдат собственикът и водачът, а цената да се определя от по-високия от двата. Класовете няма да се пренасят към останалите коли на собственика, ако има такива.

Всеки нов собственик влиза в неутрален клас, т.е. без отстъпка и оскъпяване. Всички водачи, управляващи една кола, ще се вписват в застрахователната полица. Предлага се да има изключения за линейки, коли на МВР, учебни коли и др.

Цялото предложение на Комисията за финансов надзор може да видите на сайта им.