След човека-паяк и човека-мравка, Холивуд ще снима - този път в България, човека-комар. Удивителната история на един частен съдебен изпълнител...