По време на парламентарно гласуване председателстващият помолил помощника да извика депутатите от бюфета, защото нямало кворум.
- А какво да им кажа, за какво се гласува? - попитал помощникът.
- Как за какво - учудил се председателстващият? Разбира се, че "За".