Някакъв войник се връща от градска отпуска с три дена закъснение. Капитанът го пита:
- Защо закъсня?
- Ами като се върнах вкъщи, жена ми тъкмо беше във ваната…
- И какво, три дена я чака да излезе ли?
- Не, три дена чаках да ми изсъхне униформата.