София е като женена жена. Два пъти годишно се празни.