Русенският работодател е символ на отлични еко практики.

На 07.06.2019, ВИТТЕ Аутомотив България получи първо място в категория „Автоиндустрия, транспорт, логистика“ към националния конкурс „Най-зелените компании в България“.

Наградата се връчва за прилагане на устойчиви политики по околна среда, както и прилагане на добри практики в разделното събиране на отпадъци, енергийната ефективност и доброволни екокампании, целящи възпитаване на обществото в опазването на околната среда и намаляване на замърсяването.

„Ще продължим да работим в тази посока, за да можем да бъдем за пример не само в Русе, но и на национално ниво“, споделя екологът на компанията.