Пазарджик. В Регионална дирекция по горите – Пазарджик работят 72 служители. Това каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик директорът на РДГ – инж. Ангел Кузманов. Той обясни, че основната част от тях са с лесовъдско образование и са назначени на длъжностите главни експерти и горски инспектори. „Горските инспектори са организирани в 10 мобилни екипа, които са разположени на цялата територия на дирекцията и 3 постоянни горски пункта, оборудвани с постоянно видеонаблюдение“, уточни Кузманов. По думите му в РДГ - Пазарджик през изминалата година са извършени три обучения на горските инспектори, на които са обсъждани проблемите по изпълнението на наредби за сечта в горите, Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други нормативни документи.
Ваня НИКОЛОВА