Пловдив. Близо 4000 дела са постъпили в Административния съд в Пловдив през 2018 г. Това е отчетено на общо събрание в съда, съобщиха от за Радио „Фокус“-Пловдив от Административен съд-Пловдив. Първоинстанционни са били 2807 дела, а касационни - 1150. Годишният доклад за дейността на институцията е представен от председателя на съда Явор Колев. По статистическите данни в доклада броят на свършените дела е 4055 за 2018 година, или средно около 193 дела на съдия за годината. Според доклада на Явор Колев от изложените данни се установява, че Административен съд-Пловдив по критериите за натовареност по щат по отношение на всички разгледани и на свършените дела на съдия продължава да е сред най-натоварените административни съдилища в страната. „В заключение следва да се посочи, че Административен съд-Пловдив посрещна редица предизвикателства в дейността си през изминалата 2018 г., но е в очакване да посрещне и новите предизвикателства, засягащи важни сфери от дейността му, включително и влизане в сила на промените в Административно-процесуалния кодекс, избора на достоверна система за измерване натовареността на съдиите, въвеждане на електронното правосъдие, вкл. и свързаното с него съобщаване, извършвано по правилата на Закона за електронното управление и Закона за съдебната власт, както и извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма“, казва в доклада си Явор Колев.
На събранието са присъствали Гергана Мутафова – член на Висш съдебен съвет, Бисерка Цанева и Ваня Анчева – съдии от Върховния административен съд, председатели на отделения, заместник-председателят на Апелативен съд-Пловдив Станислав Георгиев, председателят на Районен съд-Пловдив Иван Калибацев, районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев и председателят на Адвокатска колегия-Пловдив адвокат Иван Демерджиев.