Новите правила за отчитане на продажбите продължават да притискат бизнеса до стената. Основно проблемите идват оттам, че фирмите трудно се ориентират в новите разпоредби, указващи изискванията за включени онлайн касови апарати, системи за управление на продажбите, както и новата регламентация за онлайн магазините, пише trafficnews.bg

Поради тези фактори и наближаващите срокове за внедряването на цялостните изисквания, които касаят в много случаи смяна или доработка на употребяваните до момента касови апарати и софтуери, бизнес сдружения и синдикати поискаха отсрочка. 

Гледна точка на експертите в сферата, потърсихме за коментар счетоводителя Донка Таскова.

- Г-жо Таскова, какви са основните промени, които се внасят в регистрирането и отчитането пред НАП на продажбите?

- С промяната на Наредба -18 , се въвеждат нови изисквания за начините на отчитането на продажбите в търговските обекти , както и нови правила за регистрация  и  работа със  софтуери за управление на продажбите, фискалните устройства, ИАСТУД, ЕСФП .

Основните промени при отчитането на продажбите ще бъдат на първо място отпадане на сторно касовата бележка от кочан. Тук се въвежда сторно операцията да бъде извършвана през фискалното устройство, и то в случаите на: рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента. В чл.31, ал.2 от Наредбата са уточнени и съответните реквизити които трябва да съдържа сторно документа, а по подробното им описание можете да видите в чл.26, ал.1, както номер, дата и час на издадения фискален бон, по повод на който се издава сторно документа, както причината за сторно операцията и надпис „СТОРНО”.

Важно е да се уточни, че всъщност касовата бележка от кочан не отпада от употреба, но може да се използва само в случай, че е спряло захранването на фиксалното устройство /ФУ/, извършва се експертиза на ФУ от Българския Институт по Метрология /БИМ/, по време на ремонт на ФУ или при блокирало ФУ/ИАСТУД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, но за не повече от 48 часа от блокирането, при кражба на фискалното устройство, за срок не по дълъг от 7 дни.

Новост в наредбата е това, че използваните софтуери за управление на продажбите в търговските обекти трябва да бъдат  в постоянна  връзка и да управляват  фискалните устройства в съответните обекти. Самите софтуери трябва да отговарят на специални изисквания. НАП поддържа публичен списък със софтуерите и фискалните устройства, за които е декларирано нормативно съответствие с разпоредбите и са одобрени от БИМ. Тук трябва да кажем, че тези които до момента не са използвали подобен софтуер и нямат намерение да използват такъв, не са длъжни да закупуват и внедряват такъв. За тях е достатъчно подмяна или доработка на фискалното устройство.

Регламентират се изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажби, с които вашите читатели може да се запознаят изчерпателно в чл.52з -52л от Наредбата.

- Промени се предвиждат и за търговците онлайн. Какви са те?

Така е. Изискванията към лицата, които извършват продажби, чрез електронен магазин са подробно регламентирани в новата наредба. Създадена е и точна дефиниция на понятието „електронен магазин” или това е интернет – сайт, чрез който се извършват продажби на стоки или услуги, чрез сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, въвеждане на информация за купувача, адрес на доставката и за избор на метод за плащане. Ако търговец с електронен магазин използва софтуер за управление на продажбите, то той трябва да отговоря на гореописаните разпоредби.

- Кои бизнеси ще бъдат най-потърпевши от новите изисквания?

- Във всички случаи промените ще засегнат всички търговци, които в търговските си обекти получават плащания в брой и е налице задължение за издаване на  фискален бон, имат софтуер за управление на продажбите,  както и тези използващи ИАСТУД и ЕСФП и всички, които използват електронни магазини за извършване на продажби. Всички търговци, които използват гореупоменатите системи ще трябва да направят подмяна  или доработка на досегашните си ФУ, софтуери, ИАСТУД и ЕСФ , с такива които са одобрени от БИМ и са включени в публичния списък и това на практика ще представлява немалка  инвестиция за някои от тях. По получена информация от сервизи за ФУ ,цените на доработките стартират от 72 лв. и ще достигнат до 200 лв. за някои видове устройства , а цените на новите фискални апарати започват от 200 лв. нагоре.

- Новите правила ще успеят ли да ограничат практиките за издаване на т.н. „системен бон“, за които е обществена тайна, че прикриваха оборотите на заведенията?

- С така създадените изисквания на практика отпада възможността за издаване на „системен бон”, както и всякакви други видове бележки с цел укриване на приходи, като фикаслното устройство и софтуер ще регистрират всяка извършена през тях операция и съответно тази информация ще бъде предоставена за ползване от органите на приходите на НАП. Всяка касова бележка ще се отчита в системата на НАП до 5 минути от издаването и като органите на приходите на НАП ще могат да разчитат всичко по съответната бележка. Всички, които използват софтуер ще бъдат задължени да предоставят достъп до съответния софтуер/ включително и отдалечен достъп/, както  и да съхраняват и предоставят информацията от неговите архиви.

- Готов ли е технологично и софтуерно пазарът да предостави на фирмите нужното оборудване за изпълнение на новите правила?

- Предвид сроковете за внедряване на новите изисквания, които варират за различните юридически лица, но в крайна сметка задължават всички до края на 2019 да са ги изпълнили, вече повечето, ако не и всички фирми производители на ФУ имат модели, които са с готови и отговарят на Наредба-18. Има и такива устройства , които вече могат да бъдат доработвани и това се случва от средата на месец януари 2019г. За повечето производители на софтуер в момента протичат тестове, но въпреки това в публичния списък към НАП има обявен такъв софтуер.

- Как ще засегне новата Наредба работата на счетоводителите?

Относно работата на счетоводителите, новите разпоредби доведоха до усложнения и промени в работата ни. Все пак е важно да се каже, че тази изменения бяха донякъде очаквани, за тях се говори отдавна. Счетоводителите в качеството си на изпълнители, ще трябва ежедневно да обработват своите първични документи, за да могат адекватно да отговорят на останалите много къси срокове за реакция при допусната грешка. А грешки все пак се допускат - например ако има грешка от страна на оператора на фискалното устройство и се налага сторно операция, то е предвидено тя да може да се  извърши до 7-мо число на месеца следващ този, в който е допусната съответната грешка. Все още има въпроси по Наредбата, които към момента нямат конкретен отговор, но в последствие се предполага, че ще намерят разрешение.

- Изглежда една от многото въпросителните е конкретно онлайн търговията.

От известно време текат проверки на физически лица, които по смисъла на закона са извършвали търговска дейност и не са декларирали и заплатили в срок своите данъци. Обект на разследване са именно лица, които са извършвали продажби чрез интернет с наложени платежи и доставки чрез куриерски служби. По мое наблюдение тази практика ще продължи, до тогава когато те започнат коректно да отчитат и заплащат своите налози.

Платформите за свободна продажба на вещи/Подавалник, Базар и тн./, по тълкуванието за „електронен магазин”, не представляват такива в целостта си. Те по скоро са място за обяви и са предназначени за използване от физически лица за извършване на непостоянни, дребни сделки с лични вещи. В конкретиката на Наредба -18, обаче всеки трябва да реши сам за себе си какъв е начинът, по който извършва своите онлайн сделки, и трябва ли съответно да декларира това съгласно регламентираните правила.

- Има ли начин фирмите, а и хората, търгуващи в интернет, да потърсят помощ за тълкуване и изпълнение на новите изисквания?

- В сайта на НАП има голяма рубрика за въпроси и отговори по измененията на Наредба 18 и там могат да се намери информация за някои по частни случаи. За по-подробно запознаване с новите изменения в Наредба-18, препоръчвам  да се запознаете със семинара на НАП ”Данъци и осигуряване 2019г”, който се разпространява свободно в интернет пространството. Там можете да чуете конкретни въпроси и отговорите им от г-н Росен Бъчваров и г-н Веселин Трифонов от НАП.