Започват проверки на трите ЕРП-та. Поводът са цените на тока за индустрията. Бизнесът и синдикатите вече обявиха,че те са прекалено високи и се задават фалити, съкращения на персонал и скок в цената на основни стоки.

След извънредна среща между енергийното министерство и КЕВР, държавата реши - предприемат се спешни мерки. Една от тях- от 15 януари започват проверки на техническото състояние на електромерите. Проверките ще са за всички, както за индустриалните, така и за битовите абонати, на случаен принцип.