Ако сте амбициозен млад човек, който си търси работа с перспектива за бъдещо развитие (както вашето лично, така и на самата професия), то тогава е добре да видите какви са тенденциите на трудовия пазар. Вярно е, че технологиите бързо изместват голяма част от дейностите, които доскоро са били вършени от хора, но също така е вярно, че автоматизацията води и до появата на съвсем нови професии. Тези 7 професии със сигурност ще са много търсени в следващите поне десет години, пише Business Insider.

1. Невро-имплантологични техници. Справянето с проблемите на мозъка е трудна работа само по себе си, но поставянето на импланти в тях е още по-сложна задача. Медицината вече има нужда не само от хирурзи, но и от технически грамотни хора, които могат да подсилват мозъчната дейността с помощта на технологиите, да правят резервни копия на мозъчни данни и след това да интерпретират тези данни в реално време.