Проверете нивото си на грамотност с поредната порция интересни думи, която Ви предлагаме.

1. а) презунция; б) презумция; в) презумпция

2. а) аргомент; б) аргумент; в) аргумен

3. а) анцунг; б) анцуг; в) анцук

4. а) абитюрент; б) абитурент; в) абитуриент

5. а) асфалт; б) асвалт

6. а) сфера; б) свера

7. а) предвид; б) в предвид; в) впредвид

8. а) взаимствам; б) взаймствам; в) заимствам

9. а) възспирам; б) въспирам; в) възпирам

10. а) възставам; б) възтавам; в) въставам

11. а) подтискам; б) потискам; в) подискам

12. а) юрист консулт; б) юристконсулт ; в) юрисконсулт

13. а) полюлей; б) полилей

14. а) перипети; б) перипетий; в) перипетии

15. а) дедектив; б) детектив

16. а) препядствие; б) препятствие

17. а) сушоар; б) всешоар; в) сешоар

18. а) всякаш; б) сякаш

19. а) скулптор; б) склуптор; в) скулптур

20. а) скулптора; б) склуптура; в) скулптура           

ОТГОВОРИТЕ: 

Правило е да се напише:

1. в) презумпция

2. б) аргумент

3. б) анцуг

4. в) абитуриент

5. а) асфалт

6. а) сфера

7. а) предвид

8. в) заимствам

9. в) възпирам

10. в) въставам

11. б) потискам

12. в) юрисконсулт

13. б) полилей

14. в) перипетии

15. б) детектив

16. б) препятствие

17. в) сешоар

18. б) сякаш

19. а) скулптор

20. в) скулптура