Попаднахме на поредната интересна логическа задача в интернет. Само 15% от хората са успели да решат тази задача за по-малко от 5 мин. Вие успяхте ли? Верният отговор ще откриете по-долу.

  

 

 

 

Верен отговор: 10.