Ще ви покажем един тест, който притежава изумителни гадателски умения. Пригответе си лист и химикал и следвайте следните стъпки:

Намислете си число между 1 и 10. Съберете го със същото число. Към полученото число прибавете 10. Разделете получения резултат на две. От крайния резултат извадете числото, което си намислихте отначало ( точка 1).

Числото, което получихте отговаря на буква от азбуката. Намислете си държава в Европа, която започва с тази буква ( например ако числото е 2, буквата е Б, може да намислите България).

След това си намислете животно със следващата буква, т.е. ако полученото число е 2 и буквата Б, трябва да си намислите животно с В.

Накрая си намислете цвят със следващата буква, т.е. ако животното започва с В, то цвета трябва да започва с Г.

И сега ВНИМАНИЕ!

Накъде с тези жълти елени в Дания? ;)