Болести като рак и ХИВ вече ще могат да бъдат "атакувани в гръб" чрез редактиране на гените. Това означава, че още в утробата на майката, гените на плода ще могат да бъдат редактирани.

Възможностите за коригиране на ДНК са именно бъдещето за лечение на ХИВ и рак.

Китайски екип за първи път приложи метод на генетично редактиране при пациент, носител на ХИВ вируса, страдащ и от левкемия.

Екип от Южноуралски учени пък открива органични съединения със силни антивирусни свойства, които могат да изиграят ключова роля при лечението на рак. Става дума за полисулфурни хетероциклични съединения. Оказало се, че те имат ефект върху котешкия имунодефицитен вирус. По същия начин, учените имат теория, че съединенята могат да повлияят при човешкия имунодефицитен вирус.

Механизмът, по който съеденинеята действат е чрез взаимодействие с цинковия атом от молекулите на вируса. След това се проверява дали те нямат токсичен ефект и върху здравите клетки.

Генно модифициране

Молекулярна технология, открита още през 2012 година бе използвана за първи път от китайски учени съвсем наскоро. Става въпрос за принципа на CRISPR-Cas9, който се състои в това, че се програмира специален протеин (Cas9), който е в състояние да "отреже" определен участък от ДНК молекулата, за да може той да се модифицира.

Благодарение на тази технология става възможно да се премахват или променят гени по избор, съобщава сп. "Космос". Използвайки този протеин учените ще могат да редактират стволови клетки от костен мозък, взети от донор. След това се изтрива ген, наречен CCR5, който е особено важен за развитието на болестта, тъй като вируса ХИВ използва протен, произведен от този ген, за да прониква в здравите клетки.

Някои хора са носители на рядката генна мутация - CCR5 Delta 32, която осигурява резистентност спрямо ХИВ. Но намирането на такава мутация е сложна и е трудна за осигуряване на всички, носещи вируса. А и самата операция по извличане на костен мозък остава изключително сложна и тежка процедура.

Остава и проблемът с предизвикването на международни скандали при подобни интервенции. Обществото ни все още не е готово да приеме напълно подобен тип експерименти, но по всяка вероятност в тях се крие отговорът на много въпроси, касаещи едни от най-смъртоносните болести в световен мащаб. Сред тях са и анемия, хемофилия и бета-таласемия.