Снимка Булфото

В Кръвния център във Варна има недостиг на кръвна група А отрицателна, съобщи Радио "Варна".

Доброволното и безвъзмездно кръводаряване е хуманен жест на милосърдие и човешка солидарност! Всеки който има желание може да го направи на посочения адрес: 

Варна  бул.”Цар Освободител”№100 

телефон за контакт:052/681-809 

Работното  време е от понеделник до петък от 8:00 до 13:00 и от 13:30 до 17:30;събота от 9:00 до 14:00.

Желаещите трябва да са здрави и да не са приемали скоро никакви лекарства.