Заместник министър-председателят и министър на външните работи Екатерина Захариева пристигна в столицата на Босна и Херцеговина, където ще участва в Срещата на министрите на външните работи на страните-членки от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

В Босна и Херцеговина, която е настоящият председател на Процеса, Екатерина Захариева и колегите й ще дискутират европейската интеграция и свързаността като предпоставки за устойчиво развитие на региона.

Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа изпълнява ролята на форум за политически диалог за страните от региона. Инициатор за създаването на инициативата е България, като началото е положено със Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите, приета през 1996 г.

По инициатива на страната ни е създадено и парламентарното измерение на ПСЮИЕ, чийто Регионален секретариат е в София.

България е сред най-активните участници в ПСЮИЕ, като три пъти е била негов председател.  Останалите страни членки са Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Косово.