Започва изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства, информира БГНЕС.

Първите суми ще бъдат изплатени в понеделник, средствата ще се превеждат по банков път. Право на обезщетение имат стопанствата в 20-километровите санитарни зони около индустриалните ферми и тези, определени с висок епизоотичен риск от Областните комисии.

За по-голямо улеснение на собствениците на прасета, представители на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще посетят населените места за изплащане на подпомагането, за което кметът предварително ще обяви деня и часа.

Допустими за подпомагане са собственици, които отглеждат до пет прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип ,,лично стопанство”, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба.

Те трябваше да бъдат включени в списък, изготвен от кмета на населеното място и заверен в срок до 26 август.  За да се възползва от помощта, собствениците трябваше да декларират, че няма да отглежда прасета в стопанството си за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция.

Кметовете на засегнатите населени места имат ангажимент да публикуват на публично място списъците със стопаните, които следва да получат помощ.