Изследователи от университета в Монреал, Канада, съобщават, че са успели да разкрият тайната на механизма на синаптичната пластичност в мозъка. Именно това свойство формира паметта и способностите за учене както у хората, така и при животните. Те описаха своите изследвания в материал в списанието Nature Communications.

Така учените симулираха синаптичен контакт между два неврона, използвайки двуфотонна микроскопия. Известно е, че контактът се образува от дендритни шипове, израстъци по повърхността на дендритите - разклоняващи се нервни клетки.

Дендритните шипове получават вход чрез сигнали с различна сила от други неврони. Ако сигналът е постоянен, тогава в неврона се задейства механизъм за усилване на сигнала и потискане на останалите. Това явление се нарича синаптична пластичност, съобщава MedicalXpress.

Оказа се, че в зависимост от броя на входните сигнали - синапси - и близостта им един до друг, информацията се взема предвид и се съхранява по различни начини. Когато клетка получава множество сигнали, които преминават през участъка на дендрита, информацията се счита за важна. В този случай клетката расте на шипове на това място, за да се увеличи количеството на входящите данни.

Разкриването на механизма, смятат изследователите, ще позволи разработването на нови терапевтични подходи в борбата с болестите, които засягат паметта. Например, може да помогне за лечение на синдрома на крехъкките Х хромозоми или нарушения на аутистичния спектър.

Превод: Glas.bg