Както всички знаем, космическите тела, сред които е и нашата планета, не са статични. Всичко се движи. Но с каква скорост?

Този на пръв поглед лесен въпрос засяга една от основните аксиоми на физиката - че няма универсална отправна система и всяко движение е относително. Когато говорим за движението на Земята, трябва да посочим спрямо какъв обект се движи тя.

Скоростта на въртене на екватора е 1674,38 km/h. Това означава, че ако сте там ще изминавате около 40 000 километра на ден спрямо центъра на планетата. 

От друга страна планетата ни обикаля около Слънцето с около 30 километра в секунда. Това означава, че всеки ден земната орбита ви пренася на около 2,5 милиона километра спрямо центъра на нашата звезда.

Освен това всеки ден Земята изминава по около 19 милиона километра спрямо центъра на Млечния път. И накрая освен това планетата ни изминава по около 47 милиона километра на ден спрямо реликтовото излъчване, останало от зараждането на Вселената и което е може би най-близкото нещо до универсалната отправна система.

Но посоката на движение се променя постоянно и няма да има никакъв смисъл да се опитваме да събираме изминатите разстояния.

Едно е ясно - не стоим на едно място!