През 2050 г. над 60% от населението на света ще живее в градове и масовото преселение на хората всъщност е трендът, който ще окаже най-голямо влияние върху начина на живот. Градовете постепенно стават по-важни от държавите, защото са по-близо до хората и са пряко отговорни за ежедневието им.

Скоростта на промяната обаче е голяма, както и мащабът ѝ. Ако този преход не се управлява добре, може да доведе до пълен блокаж и катастрофално спадане на качеството на живот. Ако се случи по умен начин обаче, създава огромни възможности градовете да станат радикално по-добри места, отколкото са сега. Комбинацията от нови технологии и умно управление може да реши сериозни в момента проблеми на околната среда, икономиката, транспорта и инфраструктурата.

Умният град – бъдещето на развитието в правилната посока

Умният град – това е градска зона, която използва различни видове електронни сензори и комуникации за събиране на данни, които след това се обработват и анализират с цел ефективно управление на активите и ресурсите на града. Концепцията включва данни, събрани от граждани, устройства и активи, които се обработват и анализират за наблюдение и управление на системите за движение и транспорт, електроцентрали, водоснабдителни мрежи, управление на отпадъците, училища, библиотеки, болници и др. и други обществени услуги.

В структурно отношение "умният" град представлява система от взаимодействащи си системи. Такова взаимодействие на огромен брой системи изисква отвореност и стандартизация, които представляват основните принципи на създаването на умните градове. 

Главната разлика на умния град от традиционния град е в характера на взаимоотношенията с гражданите. В обикновения град услугите на базата на ИКТ не могат толкова бързо да реагират на променените икономически културни и социални условия, както услугите в умния град. По такъв начин умният град, насочен преди всичко към човека, се базира на ИКТ инфраструктура и непрекъснато развитие на града при непрекъснато отчитане на изискванията за екологическа и икономическа устойчивост.

В света ще има поне 88 умни града до 2025 г., в сравнение с 21 през 2013 г.

Бизнесът отдавна разбира мащаба на предстоящата промяна. Индустрията на умните градове се очаква да бъде пазар за около 400 милиарда долара през 2020 г. Според същата прогноза през 2025 г. 60% от световният БВП ще бъде концентриран в 600 града. Иначе казано, парите ще отидат там, където управляват добре трансформацията към умни градове.

Преходът обаче не е свързан само с пари и технологии. От ключово значение е и интелигентното управление. То изисква преосмисляне на логиката зад институциите, които не са се променили много от XVIII век насам. Тромави и инертни, те често се оказват най-голямата пречка пред иновациите. А технологиите, ако са самоцел, са безсмислени. Умното управление е една крачка отвъд тях и поставя хората в центъра. Много по-смислено за един град може да се окаже намаляването на цената на обществения транспорт например, отколкото наливането на средства в някакво тех решение с неясен резултат. Другата основа, върху която трябва да стъпи градът на бъдещето, е колаборацията - включването на нетрадиционни партньори като бизнеса, научната общност и гражданския сектор в процеса на планиране.

Примери за умни градове:

Сингапур: без човека пътищата стават по-умни
Сингапур е първият град в света, където движението по пътищата се управлява от компютър. Затова тук няма неизбежното за всички мегаполиси задръстване. Как става това на практика? Всички тарсета, даже най-малките пътища се намират под видеонаблюдение (камерите са разположени на всеки километър), нито еди шофьор нарушител няма шанс да излъже и подмине окото на закона. Безнаказаността тук е също толкова немислима, колкото и отнемането на правото на пътя. Всички данни от видеокамерите постъпват в единен център за управление. Тук постъпва и информацията от транспондерите (специални уреди, разположени на всеки автомобил), които фиксират местоположението на машината и нейната скорост. Няма също така служители на пунктовете за заплащане на пътна такса по магистралите. Контролните пунктове представляват специални арки, снабдени с „мозък” — отчитащи устройства, а автомобилите разполагат с кеш карти, чрез които се извършва плащането. В подкрепа на борбата със задръстванията стоят обаче не само иновациите, но и напълно разумни, макар и доста строги мерки за ограничаване на броя на автомобилите на територията на страната. Проблемът се състои в това, че на сравнително малка територия (650 кв. км) живеят 4 млн. жители плюс туристите. Властите навреме са разбрали, че излишните машини ще погубят града, като в случая става въпрос за причиненото от тях обгазяване, и др. И за целта те не са издали никакви нови закони, просто умно са поработили с цените. Разбира се, увеличили цените на автомобилите. Но това не е всичко – за да притежавате автомобил, трябва също така да закупите на специален онлайн търг (срещу осем хиляди долара) специална квота да използвате автомобил в продължение на 10 години. Затова повечето сингапурци предпочитат да се возят на такси – а броят на такситата е просто невероятно голям. При това пътуването дори в най-отдалечената точка на града струва не повече от 10 долара.

Лондон: да се живее красиво не е забранено
След реконструкцията на хотел Eccleston Square Hotel той се превръща в един съществен елемент от умния град. Всеки гост на хотела получава за времето на престоя си личен iPad2. Той работи както обикновено, но е програмиран и като универсално дистанционно управление. С негова помощ може да се влезе в мрежата (на територията на целия хотел има високоскоростен Wi-Fi интернет достъп), да поръча СПА процедури, да се възползва от шопинг гид за града, а също така да управлява осветлението, щорите, телевизора, тонколонките и електронния будилник. Изглежда в този хотел нищо не е „глупаво” — дори леглата. Те сякаш предугаждат всички желания на госта, променяйки своята конфигурация при най-малкото движение. И това не е всичко – леглото може да ви направи масаж, да включи любимата ви мелодия, да покаже филм на всеки един език. Разбира се, можете спокойно да изключите всички тези функции.

Ню-Йорк: приятелят се познава по шофирането
Властите на Ню Йорк са отишли още по-далече и в продължение на две години поред провеждат конкурс за приложение BigApps 2.0. Участниците в състезанието трябва да разработят и предложат вариант на уеб или мобилно приложение, което да използва данни за планиране на града. Благодарение на едната от услугите, победител през годините, жителите на града могат в реално време да получават информация за пътно-транспортната ситуация в града. След конкурса жителите и гостите на Голямата ябълка получават възможност да изберат бързо най-краткия път до метрото или пък да разберат каква е заетостта на такситата. Сред победителите е също така приложение, наречено Roadify, съвместяващо в себе си карта и социална мрежа.

А може ли да има такива градове в България?

Макар София да не може да постигне всичко това в същия кратък срок, решения вече се създават. Работи се както в посока предлагането на решения за умни паркинги и управление на трафика, така и на следенето на качеството на въздуха и видеонаблюдението.

Narrowband IoT (Internet of things) е технологията, на която вече се залага и у нас за развитието на умни решения в лицето на компании като А1. Компанията вече започна да предлага у нас решения за контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране. Те бяха представени през 2018-а в Монтана – една от общините в България, дългогодишен партньор на телекома, отворен към внедряването на иновации. Телекомът вече е осъществил пилотни проекти с институционални и корпоративни и клиенти, а масовото навлизане на решението тепърва престои.

По-умните градове

Решението за контрол на въздуха отчита нива на замърсяване и прахови частици, като също така измерва температура и влажност. Системата е приложима за открити и закрити пространства, а информацията се следи с помощта на уеб-базирано приложение. С помощта на решението общините ще имат информация в реално време за качеството на въздуха.

Услугата за умно управление на отпадъци е подходяща за общини и сметосъбиращи компании. С помощта на датчици тя автоматично идентифицира степента на запълване на контейнерите за смет. Системата предлага автоматизирани изчисления на маршрут и навигация, базирани на анализ на информация, като също така предлага отчет за сметосъбиране до клиентите. Използването ѝ спестява времеви ресурс, а във финансов аспект може да намали с до 70% разходите за сметосъбиране.

Системата за умно осветление използва LED модули, за да оптимизира контрола на уличните светлини, регулирайки автоматично степента на осветеност през цялото денонощие. Модулите са съвместими със съществуващите стълбове за осветление и са лесни за адаптиране. Използването на умно осветление с помощта на Narrowband IoT технология подобрява условията на живот в градските зони и намалява с до 25% годишните разходи.

Narrowband IoT решението за умно паркиране засича свободните места за паркиране, позволява запазване на паркомясто онлайн, автоматично определя най-краткия маршрут до свободното място и осъществява безкасови трансакции в платените зони. Системата осъществява централизирано следене, отчитайки тенденциите в паркирането, степента на заетост и нарушенията. Внедряването ѝ подобрява заетостта на паркоместата с до 25% и увеличава събираемостта на приходите от нарушения с до 20% на година.

Няколко от кандидатите за кмет на столицата в момента имат предложения за създаване на умен град в лицето на столицата. До колко тези идеи са осъществими, предстои да разберем в зависимост от това кой победи на изборите в края на месеца.